نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، نرسیده به کردستان، پلاک60، طبقه ششم کدپستی: 1435793178 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 تهران، خیابان ملاصدرا، نرسیده به کردستان، پلاک60، طبقه ششم کدپستی: 1435793178 021-40882701-10 آقای علی آبادی - آقای قنبری