نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در تاریخ 1388/02/21 به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است، در این امیدنامه اهداف و استراتژی‌های صندوق، ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری، ارکان صندوق، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق (انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
مجمع تغییرات هزینه های صندوق
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه جهت اختصاص سهام جایزه
تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع 1398/05/05
تغییرات امیدنامه در مجمع 1397/03/19
تغییرات امیدنامه در مجمع ۵ اذر ۹۶