نصب همراه صندوق fundMobileApp

سهام هلدینگ خلیج فارس فروش نرفت/ جهش شاخص به کانال ۳۸ هزار واحدی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهام هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین یا یکی از دو شرکت بزرگ بورس که به منظور کشف قیمت انجام شده بود فروش نرفت تا با عدم موفقیت این عرضه شاخص بورس جهش کرده و به کانال ٣٨ هزار واحدی وارد شود.

بر این اساس سازمان خصوصی سازی از طریق تامین سرمایه مبین بیش از ٧٤٣ میلیون سهم هلدینگ خلیج‌فارس را با قیمت ٩٩٥ تومان عرضه کرد اما هیچ خریداری برای خرید در این حجم و قیمت حاضر نشد.

تقاضاهای ثبت شده خریداران برای خرید ٢.٤ میلیون سهم با قیمت ٥٠٠ تومان برای هر سهم و ٢٠٠ هزار سهم با قیمت ٤٠٠ تومان ثبت شد که فاصله زیاد این تقاضاها با قیمت عرضه و تغییر نکردن قیمت امیدها برای معامله سهام هلدینگ خلیج‌فارس را در اولین روز عرضه از بین برد.

از سوی دیگر این اتفاق باعث جهش ٥٢٤ واحدی شاخص بورس و ورود آن به کانال ٣٨ هزار واحدی شد. بر این اساس سهام همه شرکت‌های بزرگ علاوه بر افزایش قیمت ٤ درصدی با صف‌های سنگین خرید مواجه شد.

به دلیل درک بازار از این نکته که سهام هلدینگ امروز عرضه نمی‌شود و احتمال عرضه آن در ابتدای سال آینده نیز به راحتی فراهم نخواهد شد نقدینگی بازار به سمت شرکت‌های بزرگ حرکت کرد تا این جهش در شاخص رقم بخورد.

گفته می‌شود دلیل عدم استقبال خریداران از قیمت پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی برای سهام هلدینگ خلیج فارس ابهامات مربوط به قراردادهای این شرکت و اصرار متولیان شرکت به قیمت‌گذاری ١٠٠٠ تومانی برای هر سهم آن بوده است.