نصب همراه صندوق fundMobileApp

دو شرکت بورسی و فرابورسی١٠٠ درصد افزایش سرمایه می دهند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت گلتاش که در زمینه تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده و محصولات بهداشتی و آرایشی فعال است،١٠٠ درصد به سرمایه کنونی و ٤.٥ میلیارد تومانی خود اضافه می کند. این افزایش سرمایه از محل اندوخته طرح توسعه برای وبرای جبران مخارج سرمایه ای انجام شده اعمال می شود.

همچنین شرکت فرابورسی صنعتی مینو از محل سود انباشته ١٢ میلیارد تومان به سرمایه اسمی کنونی یعنی ١٢ میلیارد تومان اضافه می کند تا قادر به اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد شود.