نصب همراه صندوق fundMobileApp

رشد ۵ برابری بهره مالکانه معادن در بودجه ۹۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در لایحه بودجه سال ٩٢ درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن ٦٠٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ١٢٠ میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه ٩١، رشد ٥ برابری را نشان می‌دهد.

در مورد درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت نیز رقم ١٦٠ میلیارد تومان در لایحه بودجه ٩٢ برآورد شده است.

همچنین در مورد درآمد حاصل از افزایش ٥ درصدی قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و رشد ٢٠ درصدی قیمت سیگار، توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی ١٠٠ میلیارد تومان پیش‌بینی کسب درآمد برای دولت شده است.

دولت در لایحه بودجه سال ٩٢ درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها را ٨ هزار و ٧٧٠ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که این رقم در لایحه بودجه ٩١ معادل ١١ هزار میلیارد تومان ذکر شده بود.

همچنین در مورد حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات وابسته به حمل و نقل عمومی، وارداتی شهرداری‌ها رقم ٥٠ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت در لایحه بودجه ٩٢ پیش‌بینی شده است.

دولت، مالیات شماره‌گذاری خودرو را در سال ٩٢ معادل ٤٣٥ میلیارد و ٧٩٨ میلیون تومان تعیین کرده است.

در لایحه بودجه ٩٢ ، درآمد حاصل از بهره‌ مالکانه و حقوق دولتی معادن نیز ٦٠٠ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سهم تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز در لایحه بودجه سال آینده ١٥ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.