نصب همراه صندوق fundMobileApp

بورس به یک شرکت فولادی برای رعایت سهام شناور هشدار داد

به گزارش خبرنگار اقتصادی، محمدرضا عربی مزرعه شاهی به قمیشی مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران اعلام کرد: پیرو مکاتبات قبلی،علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران،میزان سهام شناور آزاد آن شرکت همچنان کمتر از حد نصاب‌های لازم جهت حضور در تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران است. این درحالی است که در عرضه اولیه این شرکت، سهامداران عمده مجموعاً متعهد به عرضه ٦٥ میلیون سهم شده، ولی مجدداً با خرید سهام شرکت، عملاً باعث کاهش سهم شناور آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد:علی‌رغم مکاتبات قبلی مشاهده می‌شود که سهامدار عمده-سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت‌های تابعه - در چند ماه گذشته مجدداً به درصد سهامداری خود اضافه کرده اند. در حالی که نماد آن شرکت با تجمع سفارش خرید سهام نیز مواجه است.

عربی مزرعه شاهی با اشاره به مواد ٣٦ و ٣٨ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و با توجه به عدم رعایت مفاد دستورالعمل مربوطه، تاکید کرد: بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند نماد شرکت را تا رفع موارد مشروط تعلیق کند.

وی از مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران خواسته در اجرای مفاد دستورالعمل پذیرش و با هماهنگی سهامداران عمده برنامه افزایش سهام شناور آزاد آن شرکت حداکثر تا ٢٠ بهمن اعلام شود