نصب همراه صندوق fundMobileApp

بانک دی ١٠٠ میلیارد تومان افزایش سرمایه می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، بانک دی که با قیمت ١٥٠ تومانی هر سهم از ٢١ تیر سال گذشته وارد فرابورس شده ، ١٠٠ میلیارد تومان به سرمایه اسمی ٤٠٠ میلیارد تومانی اضافه می کند. این برنامه با برگزاری مجمع فوق‌العاده ای در ٢٩ مهرماه برگزار می‌شود.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و با انتشار یک میلیارد سهم ١٠٠ تومانی اعمال خواهد شد. هدف از این افزایش سرمایه هم بهبود ساختار مالی به منظور افزایش سطح ایمنی بانک در برابر ریسک های موجود،افزایش سودآوری به واسطه افزایش تعداد شعب، افزایش حد اعتبارات کلان، افزایش حد اموال غیرمنقول،سرمایه گذاری بانک و همچنین حفظ و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار پولی و بانکی کشور است.