نصب همراه صندوق fundMobileApp

فارسیت اهواز از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، شرکت فارسیت اهواز که با تصمیم مسئولان بازار سرمایه به همراه چندین شرکت دیگر از بورس حذف شده اند ، با تصمیم هیئت پذیرش اوراق بهادار از دیروز به جمع شرکت های بازار پایه فرابورس پیوست.

حذف و انتقال این شرکت ٣٠ میلیارد تومانی به دلیل ممنوعیت استفاده از ماده آزبست برای تولید محصولات و عدم صدور مجوز ترخیص این ماده خام از تمامی گمرگ های کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای توزیع بین کارخانجات تولید محصولات آزبستی بود که با این رویداد شرکت های تولید کننده این نوع از محصولات هم با تعطیلی کارخانه و از کار افتادن خط تولید روبرو شدند و برای بقای خود باید تغییر فعالیت بدهند.

به هر ترتیب شرکت فارسیت اهواز که در بورس با نماد " سفاسیت" حضور داشت، به عنوان هشتاد و ششمین شرکت فرابورسی و با نماد "سفاسی" از این پس بازار پایه فرابورس مورد معامله محدود قرار خواهد گرفت.