بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران میدان آرژانتین بلوار عماد مغنیه نبش خ 25 پلاک 4 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 78 تهران میدان آرژانتین بلوار عماد مغنیه نبش خ 25 پلاک 4 0218948 خانم خوشبخت
2 شاهرود st شاهرود خیابان امام روبروی داروخانه دی تالار اختصاصی بورس طبقه 1 02732244615 حیدرزاده