کمک قانون الزام حسابرسی عملیاتی نهادهای دولتی به انضباط مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد قسیم عثمانی  نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در گردهمایی حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی کشور در رابطه با حرفه حسابرسی و نقش آن در انضباط مالی کشور گفت: حسابداری علیرغم اهمیت و جایگاه ویژه آن در بین دست‌اندرکاران اقتصاد ناشناخته است، اظهار داشت: این ناشناختگی و عدم شناخت نقش آن در بهبود تصمیم‌گیری پدیده فراگیری است که همه مسئولان را شامل می‌شود.

وی گفت: اکنون شاهد بی‌انضباطی مالی در کشور هستیم، مسئله ساده‌ای نیست و یکی از دلایل آن عدم شناخت جایگاه حسابداری است.

عثمانی با اشاره به اینکه عدم شناخت جایگاه حسابداری به دلیل ضعف عملکرد خودمان است، گفت: حسابداران به خوبی خودشان را در جامعه معرفی نکردند و برخی حسابداری را مانع انجام فعالیت‌های شفاف اقتصادی می‌دانند و چرا که کارها و اقدامات کانالیزه و نظم و انضباط پیدا می‌کند.

یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حوزه ایجاد مقررات و انضباط مالی قانونی به تصویب رسیده است، تصریح کرد: طبق این قانون دولت ملزم شده تا تمام موسسات دولتی و نهادهای وابسته را در هر برنامه پنج ساله توسعه‌ای کشور مورد حسابرسی عملیاتی قرار دهد.

عثمانی گفت: الزام نهادها و موسسات دولتی به حسابرسی عملیاتی یک نقطه عطف در تحول حرفه حسابداری به شمار می‌رود و قطعاً‌ این ماده قانونی در انضباط مالی دولت کمک بسیاری خواهد کرد.