نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) ثبت نام در سایت صندوق از طریق منوی «ورود سرمایه گذاران» 2 ) واریز به حساب بانکی صندوق و بارگذاری فیش واریزی در حساب کاربری 3) طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کلیه مبالغ باید از حساب شخص سرمایه گذار واریز گردد.

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به سایت صندوق و ثبت درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری از طریق حساب کاربری

حساب‌های بانکی

کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حساب‌ها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارائه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در دفتر مرکزی صندوق ارائه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 آینده ظفر (حتما کد ملی به عنوان شناسه پرداخت درج گردد) 0220200000001 IR670620000000220200000001