نصب همراه صندوق fundMobileApp

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با فارس:

فرزین در مورد تغییرات اساسنامه صندوق توسعه ملی و اینکه گفته می‌شود، تغییرات دست دولت را برای استفاده از منابع صندوق باز می‌کند، گفت: تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی ارتباطی به دولت ندارد و بخش زیادی از تغییر در اساسنامه صندوق در قانون بودجه و توسط خود مجلس تصویب شده است.

وی گفت: تغییرات اساسنامه صندوق توسعه ملی توسط مجلس انجام شده و طبق قانون است و ما قانون را اجرا می‌کنیم، البته بخش عمده‌ای از این موارد مربوط به یک سری از شرایط است که آسان‌تر از گذشته شده و این مربوط به امور اجرایی صندوق توسعه ملی می‌شود.

وی بیان داشت: مثلا براساس اختیاراتی که قانون به هیئت عامل داده این تغییرات در نظام‌‌نامه صندوق توسعه ملی انجام شده است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که آیا دادن اختیار جابجایی منابع توسط بانک‌های عامل به معنای امکان استفاده دولت از صندوق توسعه ملی نیست، گفت: اختیاری که به بانک‌های عامل داده شده، به این معنا نیست که می‌توانیم این منابع را به دولت بدهیم، بلکه اساسنامه صندوق وجود دارد که در چارچوب آن و براساس قانون عمل می‌شود و در اساسنامه آمده است که صندوق نمی‌تواند به شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهد.