نصب همراه صندوق fundMobileApp

پاکتهای مزایده دو شرکت دولتی باز شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ پاکتهای مزایده ٧٧.٢٢ درصد سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی شامل یک میلیارد و ٢٥٢ میلیون و ١٥٣ هزار و ٢٠٩ سهم و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال روز دوشنبه در سازمان خصوصی سازی بازگشایی شد. بیشترین پیشنهادات برای این شرکتها به ترتیب ٣ هزار و ٥٥ میلیارد و ٧٨٢ میلیون و ٢٣٨ هزار و ٦١٤ ریال و ٦ هزار و ٢٣٨ میلیارد و ١٨٣ میلیون و ١٧٤ هزار ریال بود. بر اساس این گزارش؛ قیمت کل پایه تعیین شده برای بلوک ٧٧.٢٢ درصدی سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال برای این مزایده نیز به ترتیب ٢ هزار و ٩٠٧ میلیارد و ٤٩٩ میلیون و ٧٥١ هزار و ٢٩٨ ریال و ٥ هزار و ٩٣٥ میلیارد و ٤٧٤ میلیون ریال تعیین شده بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آماده سازی، واگذاری و عرضه به بخش مربوط مراجعه نمائید -