نصب همراه صندوق fundMobileApp

بررسی واگذاری هلدینگ‌ خلیج فارس به جلسه آینده هیئت عالی واگذاری موکول شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیئت عالی واگذاری امروز با حضور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارائی و پوری حسینی، معاونان وی و دیگر اعضا تشکیل جلسه داد.

بنابر گفته یکی از حاضران در جلسه بررسی ادامه واگذاری سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس به جلسه بعدی موکول شده است.

به گزارش فارس، در این جلسه با واگذاری سهام برخی از شرکت‌های مشمول اصل ٤٤ قانون اساسی موافقت شده است.