نصب همراه صندوق fundMobileApp

سایپا به دلیل زیان‌ده بودن سود نقدی تقسیم نمی‌کند

به گزارش اقتصادی خبرگزاری فارس مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا امروز با حضور ٨٧ درصد سهامداران برگزار شد.

بنابراین گزارش سایپا به دلیل زیان‌ده بودن سود نقدی تقسیم نکرد و پاداشی برای هیئت مدیره در نظر نگرفته است.

یادآور می‌شود حق حضور اعضای هیئت مدیره نیز ٩٠٠ هزار تومان تعیین شده است.