نصب همراه صندوق fundMobileApp

وجه تضمین معاملات آتی یک میلیون تومان دیگر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به دنبال کاهش قیمت سررسیدهای آتی سکه طلا، هیئت پذیرش بورس کالا تصمیم به آزادسازی یک میلیون تومان از وجه تضمین اضافی کرد.

براساس این گزارش با کم شدن یک میلیون تومان از وجه تضمین قراردادهای آتی، وجه مورد نیاز برای انجام معاملات ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان تعیین می‌شود.

براساس این گزارش قبل از اینکه این یک میلیون تومان آزاد شود وجه تضمین برای انجام معاملات ٤ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان بود.

بنابراین گزارش از ٢٢ تیرماه وجه مورد نیاز برای انجام معاملات آتی سکه ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان خواهد بود.