نصب همراه صندوق fundMobileApp

تجزیه واحدهای صندوق

تجزیه واحدهای صندوق در هفته جاری


به دلیل استقبال کم نظیر و درخواست های متعدد از سوی عموم مردم عزیز جهت سرمایه گذاری با مبالغ اندک در صندوق سهامی ارزش کاوان آینده و به دلیل بالا بودن قیمت هر واحد، شرکت سبدگردان آسال به عنوان مدیر این صندوق با اخذ مجوز از سوی سازمان بورس اقدام به کاهش قیمت واحدهای صندوق از مبلغ ۱۶۰ میلیون به حدود مبلغ ۷ میلیون ریال با اختصاص سهام جایزه( ۲۴ واحد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری، خواهد نمود. 
  
🔺تجزیه یا Split واحدهای صندوق، یک روش معمول در دنیا برای کاهش ارزش واحدهای صندوق است که با هدف سهولت ورود سرمایه‌های خرد به صندوق‌ها صورت می‌پذیرد. لذا این تغییرات تاثیری در کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق و ارزش دارایی هر سرمایه‌گذار نخواهد داشت.