نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود هر سهم پخش البرز ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا شرکت پخش البرز در نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ٩٢ را ٧٩٨ ریال اعلام کرده است.

شرکت  پخش البرز در نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ٩٢ را ٧٩٨ ریال اعلام کرده است.

شرکت  پخش البرز در نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ٩٢ را با سرمایه ٣٠٠ میلیارد ریالی، ٧٩٨ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت پیش بینی سود تلفیقی سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ٩٢ را نیز به ازای هر سهم مبلغ ٨٤٣ ریال اعلام کرده است.

هیأت مدیره پخش البرز در نظر دارد مبلغ ٦٣٠ ریال به ازای هر سهم را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ٩٢ پیشنهاد نماید.

پخش در آخرین گزارش پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ٩١ را با سرمایه ٣٠٠ میلیارد ریال، مبلغ ٦٣٧ ریال به ازای هرسهم اعلام کرده است.

پیش بینی سال مالی ٩٢ در مقایسه با پیش بینی سال مالی ٩١ به ترتیب افزایش ٢٣ درصد فروش، افزایش ٢٤ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش ٢٠ درصدی سود عملیاتی و در نهایت افزایش ٢٥ درصدی سود خالص را نشان می دهد.