نصب همراه صندوق fundMobileApp

اولین سود آینده مخابرات ؛ ٤٦٥ ریال به ازای هر سهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی ارایه گزارش عملکرد ٩ ماهه مخابرات که با پوشش ٥ ریال از سود ٤١٢ ریالی هر سهم مواجه شده بود، این شرکت بزرگ بورسی اولین سود هر سهم سال مالی آینده را ٤٦٥ ریال و سود هر سهم تلفیقی گروه را ٥٠٨ ریال پیش بینی کرد.

این افزایش سود (نسبت به سود ٤١٢ ریالی سال مالی جاری) عمدتا ناشی از افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت همراه اول و شرکت های مخابرات استانی است. همچنین در مفروضات پیش بینی درآمد هر سهم اخیر، سود هر سهم و سود نقدی هر سهم همراه اول برای سال مالی آینده ٧٢٠ر٩ و ٦٧٨ر٩ ریال پیش بینی شده، اما این مبالغ با آخرین پیش بینی سود هر سهم همراه اول (٦٩٦ر٩ ریال و ٧٢٦ر٨ ریال) مطابقت ندارد.

همچنین در ٦ ماهه دوم سال جاری تاکنون شرکت مخابرات اقدام به فروش سهام همراه اول کرده و به درصد مالکیت ٩٠.٠٩ درصدی رسیده که با ٩٠.١٧ درصدی در پرتفوی شرکت مطابقت ندارد.

این در حالی است که در مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی آینده مخابرات، مسئولان اعلام کرده اند هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به استخدام پرسنل در سال مالی مزبور و همچنین با احتساب ٢٠ درصد افزایش حقوق نسبت به سال ١٣٩١ پیش بینی شده است.

این شرکت طی سال مالی جاری ١٠٠ میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی منظور کرده ولی در سال مالی ٩٢ مبلغی از این بابت شناسایی نشده است. علت افزایش سایر درآمدها در سرفصل "خالص درآمد (هزینه) های متفرقه " هم عمدتا ناشی از درآمد فروش املاک مازاد است.

در این میان سود نقدی هر سهم پیشنهادی به مجمع سال مالی آینده ، ٣٧٨ ریال معادل ٩٠ درصد سود هر سهم شرکت است که با فرض سرمایه بیش از ٥ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است،چرا که افزایش سرمایه بیش از ٤٨٧ میلیارد و ٢٩٧ میلیون تومانی در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد.