نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش نرخ حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ٩١ ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک تبصره به بند (٤٤) و یک تبصره به بند (٤٥) قانون بودجه سال ١٣٩١ را با توجه به خودداری رئیس جمهور از ابلاغ آن در فرصت قانونی، طی نامه‌ای به روزنامه رسمی برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه لاریجانی به محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی آمده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «١» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «١» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الحاق یک تبصره به بند (٤٤) و یک تبصره به بند (٤٥) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آورده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به بند (٤٤) و یک تبصره به بند (٤٥) قانون بودجه سال ١٣٩١کل کشور که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح اجزای (٤٤) و (٤٥) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور به مجلـس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ٢٣/٨/١٣٩١ و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.