نصب همراه صندوق fundMobileApp

فروش غیر مستقیم٢٠ درصد سهام رایتل در فرابورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) چهارشنبه گذشته طیق اعلام قبلی اقدام به عرضه ٤٩ درصد از سهام شرکت موج تامین ارتباطات پارس (با سرمایه اسمی بیش از ١٧٥ میلیارد تومانی) در بازار سوم فرابورس کرد که بدون رقابت به فروش رسید.

این بلوک شامل بیش از ٨٦ میلیون سهم بود که به قیمت پایه هر سهم ٣٤ هزار و ٩٧ ریال و به ارزش بیش از ٢٩٣ میلیارد تومان به صورت ١٠ درصد نقد و باقی با زمان پرداخت ٤٠ روزه معامله شد،اما در این میان ٢٠ درصد از سهام رایتل هم به طور غیر مستقیم به فروش رسید، چرا که شرکت موج تامین ارتباطات پارس مالک ٤٠ درصد شرکت رایتل بود که با انجام معامله ٤٩ درصدی سهام خود به طور خودکار ٢٠ درصد از سهم خود را از دست داد.

این در حالی است که بلوک ١٠٠ درصدی سهام کنترلی شرکت کالای پتروشیمی (شامل بیش از٤ میلیون و ٩٩٩ هزار سهم) به قیمت پایه هر سهم ٣٨ هزار و ٩٣٧ ریال در بازار سوم فرابورس عرضه و با رقابت متقاضیان تا قیمت ٤٠ هزار و ٧٥٢ ریالی هر سهم، تکلیف این بلوک به هفته جاری موکول شد.