نصب همراه صندوق fundMobileApp

دور اول توقف نماد معاملاتی سیمانی‌ها با ٤ شرکت

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در پی افزایش ٢٢ درصدی قیمت سیمان که از دیروز اعمال شد، نماد معاملاتی شرکت های سیمان دشتستان، سیمان خزر، سیمان قائن و سیمان صوفیان برای تعدیل سود هر سهم بسته شد تا دور اول توقف نمادهای ٣١ شرکت سیمانی آغاز شود.

براساس این گزارش، در شروع معاملات روز گذشته و امروز بورس، قیمت سهام همه شرکت های سیمانی حاضر در تابلوی معاملات ضمن تشکیل صف خرید، ٤ درصد رشد کرد تا بار دیگر بازار به این صنعت اقبال ویژه ای نشان دهد.

انتظار می رود نماد معاملاتی سایر شرکت های سیمانی که با افزایش سودآوری هر سهم مواجه خواهند شد، طی  روزهای آینده بسته شود.

این در حالی است که علاوه بر ٤ شرکت فوق نماد معاملاتی توسعه معادن روی، کالسیمین و ملی سرب و روی ایران تعدیل سود هر سهم بسته شد.