نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سرمایه ٣.٢ هزار میلیارد تومانی٤٧ شرکت سهامی عام

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در حالی طی سال گذشته ٩٠ شرکت بورسی و فرابورسی به همراه ٢٢ شرکت سهامی عام خارج از بورس بیش از ٩.٨ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داده بودند که وضعیت تامین مالی و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام در نیمه اول مشخص شد.

براساس این گزارش، مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس طی مدت یاد شده نسبت به صدور مجوز افزایش سرمایه ٣ هزار و ٢٣٤ میلیارد تومانی ٤٧ شرکت اقدام کرده است. از این حجم سهم شرکت های بورس بیش از ١.٤٤ میلیارد تومان و شرکت های فرابورسی و غیر بورسی نیز بالغ بر ١.٧٩ میلیارد تومان بود.

همچنین ٦٩ درصد از افزایش سرمایه ها از محل مطالبات و آورده نقدی و ٣١ درصد بقیه از محل سود انباشته، اندوخته ها و تجدید ارزیابی دارائی ها تأمین شده اند.

این در حالی است که دو مجوز پذیره نویسی سهام شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس با سرمایه ٥٥٠ میلیارد تومانی و دو مجوز اوراق اجاره به مبلغ ٢٣٣ میلیارد تومان صادر شده است.

برپایه این گزارش، تامین سرمایه طرح‌های توسعه یکی از مزیت های اصلی حضور شرکت های سهامی عام در بورس و فرابورس بشمار می رود و از میان روش های مختلف، افزایش سرمایه (به چند روش از جمله آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران ، سود انباشته، صرف سهام و یا ترکیبی) یکی از شناخته شده ترین روش ها بوده و باعث می شود شرکت های سهامی عام راحت تر از شرکت های خارج از بورس و فرابورس تامین مالی کرده و صرفا" محدود به تسهیلات بانکی آن هم با هزینه های گران نباشند.