نصب همراه صندوق fundMobileApp

سهامداران بانک آرین باز هم به بهمنی نامه نوشتند/ پولمان را پس بدهید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین با سرمایه ٢٠٠ میلیارد تومانی در اسفند سال گذشته و بروز چالش ها و نگرانی هایی برای حدود ٣ هزار سهامدار، این گروه بعد از اعتراض هایی در خرداد ماه سال جاری به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشتند و خواهان روشن شدن وضعیت شدند. بهمنی هم اعلام کرد فرصت اعمال افزایش سرمایه از ٢٠٠ به ٤٠٠ میلیارد تومان برای این بانک وجود دارد که یا با ادغام با سایر بانک ها بتواند بانک نیرومند دیگری راه اندازی کند و یا سهامداران نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

اما به رغم سپری شدن حدود ٩ ماه از توقف نماد معاملاتی بانک آرین در فرابورس، اعلام وعده ها و حتی برگزاری مجمع سالانه در ٢٧ تیر، هنوز خبری و اقدامی از تعیین تکلیف این بانک و باز پرداخت سرمایه ها نشده تا سهامداران بار دیگر دست به نامه نگاری برند.