نصب همراه صندوق fundMobileApp

دولت امسال به دنبال افزایش قیمت بنزین نمی‌رود

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال ٩٥ براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده است، گفت: البته مجلس دست دولت را در افزایش قیمت حامل های انرژی بازگذاشته است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین در سال ٩٥ اثرات مثبت و منفی می تواند داشته باشد که تنها اثر مثبت آن بهبود شرایط زیست محیطی است،اما اثر منفی افزایش قیمت بنزین در سال ٩٥ نبود جایگزین مناسب است به طوری که به عنوان مثال هنوز حمل و نقل عمومی توان مناسبی برای اینکه جایگزین خودروهای شخصی شود نیست.

وی ادامه داد: در ثانی افزایش قیمت بنزین اثرات قیمتی را در اقتصاد می گذارد که به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت در سال ٩٥ به دنبال آرامش اقتصادی است و در سال ٩٦ نیاز به رای مردم دارد هرگز به دنبال افزایش قیمت بنزین نخواهد بود.