نصب همراه صندوق fundMobileApp

بانک مرکزی تمدید تسهیلات قبلی را به عنوان نقدینگی جدید در نظر نمی‌گیرد

ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به برخی نقدها نسبت به نحوه محاسبه نقدینگی توسط بانک مرکزی اظهارداشت: تعریف نقدینگی عبارت است از تغییر در مانده دارایی‌های خارجی به اضافه تغییر در مانده دارایی‌های داخلی و تغییر در خالص سایر اقلام.

وی افزود: تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند در بخش دارایی‌های داخلی قرار می‌گیرد و در واقع تغییر در حجم تسهیلات منجر به تغییر در بخش دارایی‌های داخلی می‌شود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با ذکر مثالی در این باره گفت: اگر عدد تسهیلات را صد در نظر بگیریم و این حجم به ١١٠ برسد در واقع این ١٠ واحد جدید است. اگر از آن ١٠٠ واحد ٥٠ واحد مجدداً تمدید شود منجر به افزایش حجم مانده تسهیلات نخواهد شد.

وی تأکید کرد: تمدید تسهیلات قبلی به عنوان نقدینگی جدید منظور نمی‌شود چون اثری در حجم نقدینگی نداشته است.

به گزارش فارس، یکی از نقدهایی که به نحوه محاسبه نقدینگی می‌شد این بود که با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در عمل تمدید تسهیلات قبلی است، تسهیلات تمدید شده به عنوان دارایی جدید در بانک‌ها منظور می‌شود و این دارایی از نگاه بانک مرکزی نقدینگی جدید است.