نصب همراه صندوق fundMobileApp

تورم تولیدکننده به ١١ درصد رسید/ کاهش کم‌سابقه تورم نقطه به نقطه به ۵.۷ درصد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ١٠٠=١٣٩٠  به شرح ذیل است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در تیر ماه ١٣٩٤ به عدد ٢١٤.٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد کاهش یافت.این شاخص در تیر ماه ١٣٩٤ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ٥.٧ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ١٣٩٤ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ١٣٩٣ به‌میزان ١١.١ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

به گزارش فارس، تورم تولیدکننده در تیر ماه نسبت به ماه قبل ٠.٩ درصد و تورم نقطه نقطه این شاخص ١.٨ درصد کاهش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده آخرین بار در ماه‌های میانی سال ٨٩ این اعداد و ارقام را به خود دیده است و در واقع از آن سال تاکنون تورم تولیدکننده این میزان کاهش نیافته بود.