نصب همراه صندوق fundMobileApp

رشد ٨.٣ درصدی ارزش بازار و ١٤.٢ درصدی شاخص فرابورس در تیرماه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در تیرماه ٩٤ با رشد همراه شد به طوری که در مقایسه با تیرماه ٩٣ به ترتیب ٨٢ و ١٦ درصد افزایش یافت و ٥ هزار و ٦٧ میلیون ورقه بهادار در ٤٠٤ هزار نوبت به ارزش ٢٩ هزار و ٦٠٨ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس ایران خرید و فروش شد.

در حالی که آیفکس در روز پایانی تیرماه با افزایش ١٠٠ واحدی و ١٤.٢ درصدی نسبت به ماه قبل، عدد ٨٠٣ را نشان داد، ارزش بازار فرابورس نیز با افزایش ٨.٣ درصدی به رقم ٩١٧ هزار و ٣٣٠ میلیارد ریال رسید.

بازار اول در ماهی که گذشت، شاهد تغییر مالکیت ٥٩٢ میلیون ورقه به ارزش یک هزار و ٦٩٧ میلیارد ریال بود و در بازار دوم هم یک هزار و ٨٦٨ میلیون ورقه بهادار به ارزش ٦ هزار و ١٧٦ میلیارد ریال خرید و فروش شد که این وضعیت در قیاس با تیر ٩٣، افزایش ٤١ درصدی حجم و ٤٣ درصدی ارزش در بازار اول و ٣٦ درصدی حجم و ١٩ درصدی ارزش در بازار دوم را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در بازار پایه حجم معاملات ١٥٠ درصد و ارزش معاملات ٥٣ درصد افزایش یافت و ٢ هزار و ٢١٢ میلیون ورقه بهادار به ارزش ٢ هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال داد و ستد شد.

علاوه بر این، ٦٣ میلیون ورقه بهادار به ارزش ١٤ هزار و ٣٥٨ میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفت که به لحاظ حجم ١٨٥ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ١٢ درصد در مقایسه با تیر سال قبل کاهشش یافته است. 

در ٢٠ روز معاملاتی تیر امسال، محصولات شیمیایی با ٢٤ درصد سهم به صدر جدول صنایع پیشرو در معاملات ماهانه فرابورس رسید و بانک‌ها و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با سهم ١٥ و ١٣ درصدی در رده دوم و سوم جای گرفتند.

این گزارش می‌افزاید، پذیره‌نویسی سهام در دست انتشار بیمه تجارت‌نو، پذیره‌نویسی ETF مختلط سپهر خبرگان نفت، پذیره‌نویسی اوراق اجاره مخابرات ایران و همچنین عرضه بلوک ٤٩ درصدی سهام شرکت گسترش صنعت علوم زیستی و بلوک ١٠.٧٩ درصدی سهام پتروشیمی تخت جمشید در تیرماه امسال در فرابورس ایران انجام شد.