چگونگی محاسبه‌ شاخص‌های جدید بازار سرمایه ایران

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، هفته قبل از شاخص‌ قیمت و شاخص‌های هم‌وزن و توسط تعدادی از وزرای سرشناس دولت یازدهم رونمایی شد. شاخص قیمت که محاسبه و انتشار آن از تاریخ ١٥/٩/٨٧ متوقف شده بود، شاخصی شناخته شده برای فعالان بازار سرمایه است که محاسبه‌ی مجدد آن بدل به خواستی عمومی از جانب اصحاب بازار سرمایه شده بود. شاخص‌های هم‌وزن در این میان شاخص‌هایی جدید و ناشناخته به‌شمار می‌روند. برای آشنایی بیشتر با شاخص‌های جدید با رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه‌ بورس تهران به مصاحبه ای صورت گرفته که در زیر می خوانید: آقای کیانی شاخص قیمت در تاریخ ١٥/٩/٨٧ به عدد ٩ / ٩٢٤٨  رسیده بود. محاسبه‌ی این شاخص از تاریخ یادشده قطع شد و پس از آن محاسبه‌ی شاخص کل از عدد یادشده شروع شده و همچنان ادامه یافته است. تا تاریخ ٩/١٢/٩٣ عدد شاخص کل به ٩ / ٦٣٩٥٠ و عدد شاخص قیمت بر اساس محاسبات انجام‌شده به ٩ / ٢٧٨٣٨  رسیده است. به بیان دیگر در این مدت که بیش از ٦ سال به طول انجامیده، شاخص کل ٥٩١ درصد و شاخص قیمت ٢٠١ درصد رشد کرده‌اند. تفاوت بین رشد این دو ٣٩٠ درصد است. این تفاوت چگونه تفسیر می‌شود؟ برای بررسی تفاوت بین شاخص قیمت (price index) و شاخص درآمد کل (total return index) باید به ماهیت هر یک از آنها توجه کرد. می‌دانیم که سرمایه‌گذاران در سهام از دو محل افزایش قیمت سهم (capital gain) و دریافت سود نقدی (dividend) منتفع می‌شوند. شاخص قیمت به سنجش بازدهی ناشی از تغییرات قیمت می‌پردازد و توجهی به سودنقدی پرداختی شرکت‌ها ندارد. شاخص درآمد کل، سود ناشی از پرداخت‌های نقدی شرکت‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر در شاخص‌های درآمد کل، سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها نه تنها در محاسبه‌ی بازدهی مورد توجه قرار می‌گیرد بلکه در شاخص سرمایه‌گذاری مجدد (reinvest) می‌شود. بدین ترتیب در شرایطی که بازار روندی صعودی داشته باشد، سرمایه‌گذاری مجدد سودهای نقدی سبب افزایش شکاف بین شاخص‌های قیمتی و درآمدی می‌شود زیرا این اختلاف به دلیل رشد سودهای نقدی به میزان بازدهی بازار، افزایش می‌یابد. به بیان دیگر اختلاف بین دو شاخص نه تنها میزان مطلق سودهای نقدی بلکه رشد سودهای نقدی از محل سرمایه‌گذاری مجدد را نیز دربرمی‌گیرد.