سامانه نظارتی بیمه مرکزی تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، اداره کل فناوری و اطلاعات اعلام کرد در راستای توسعه سامانه سنهاب از آبان ١٣٩٢ فاز شناسایی شاخص های نظارتی بیمه مرکزی آغاز و پس از بررسی های به عمل آمده، شاخص‌های نظارت مالی، فنی، شبکه فروش و رسیدگی به شکایات نهایی شد. براساس این گزارش، پیرو تهیه شاخص‌های نظارتی و با هدف نظارت دقیق، سامانه‌های ثبت اطلاعات قبول‌شدگان آزمون جامع نمایندگی، ثبت اطلاعات شبکه فروش، ثبت نام متقاضیان ارزیابی خسارت، رسیدگی به شکایات و زیر سیستم های نظارت مالی، اتکایی اختیاری، خودرو و ارتباط سامانه سنهاب با سیستم مکاتبات دیدگاه در سامانه سنهاب طراحی و راه اندازی شد. همچنین از طریق این سامانه، بیمه مرکزی به عنوان مرکز میانی به صورت آنلاین به اطلاعات ناجا دسترسی یافته و شرکت‌های بیمه می‌توانند از طریق شماره پلاک یا شماره VIN خودرو و دریافت اطلاعات پشت و روی کارت خودرو، مبلغ تخلفات خودرو (از سال ١٣٨٩) و کروکی های تصادفات – تخلفات رانندگی و نمرات منفی و اصالت گواهینامه (از سال ١٣٩١) را استعلام کنند. سرویس ساها؛ سامانه احراز هویت اشخاص نیز از دیگر امکانات این سامانه به شمار می آید که در راستای گسترش تعامل سیستماتیک سازمانی و نیاز صنعت بیمه به احراز هویت اشخاص طراحی شد.