نصب همراه صندوق fundMobileApp

کمک قانون الزام حسابرسی عملیاتی نهادهای دولتی به انضباط مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد قسیم عثمانی  نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در گردهمایی حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی کشور در رابطه با حرفه حسابرسی و نقش آن در انضباط مالی کشور گفت: حسابداری علیرغم اهمیت و جایگاه ویژه آن در بین دست‌اندرکاران اقتصاد ناشناخته است، اظهار داشت: این ناشناختگی و عدم شناخت نقش آن در بهبود تصمیم‌گیری پدیده فراگیری است که همه مسئولان را شامل می‌شود.

وی گفت: اکنون شاهد بی‌انضباطی مالی در کشور هستیم، مسئله ساده‌ای نیست و یکی از دلایل آن عدم شناخت جایگاه حسابداری است.

عثمانی با اشاره به اینکه عدم شناخت جایگاه حسابداری به دلیل ضعف عملکرد خودمان است، گفت: حسابداران به خوبی خودشان را در جامعه معرفی نکردند و برخی حسابداری را مانع انجام فعالیت‌های شفاف اقتصادی می‌دانند و چرا که کارها و اقدامات کانالیزه و نظم و انضباط پیدا می‌کند.

یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حوزه ایجاد مقررات و انضباط مالی قانونی به تصویب رسیده است، تصریح کرد: طبق این قانون دولت ملزم شده تا تمام موسسات دولتی و نهادهای وابسته را در هر برنامه پنج ساله توسعه‌ای کشور مورد حسابرسی عملیاتی قرار دهد.

عثمانی گفت: الزام نهادها و موسسات دولتی به حسابرسی عملیاتی یک نقطه عطف در تحول حرفه حسابداری به شمار می‌رود و قطعاً‌ این ماده قانونی در انضباط مالی دولت کمک بسیاری خواهد کرد.