نصب همراه صندوق fundMobileApp

ابلاغ سند «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری -

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هدف از انتشار این سند را، بهبود کارکرد حسابرسی داخلی بانک‌ها و ارائه رهنمودی برای ارزیابی نظارتی واحد حسابرسی داخلی و عملکرد آن در راستای کمک به ایجاد حاکمیت شرکتی صحیح و مناسب در بانک‌ها اعلام کرد.

در همین راستا، اصول بهبود حاکمیت شرکتی که توسط کمیته بال منتشر شده است، بیان می‌کند بانک‌ها باید دارای واحد حسابرسی داخلی همراه با اختیار، استقلال، جایگاه مناسب و منابع کافی باشند.

بنابراین، وجود حسابرسان داخلی شایسته، مستقل و ذیصلاح برای حاکمیت شرکتی صحیح ضروری تلقی می شود.

همچنین، واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل می‌تواند در ایجاد یک نظام کنترل داخلی قوی کمک شایانی کند زیرا کارکرد حسابرسی داخلی با شناخت به موقع نقاط ضعف نظام کنترل داخلی، اطلاعات کافی را برای مدیریت فراهم کرده تا در برابر این ضعف‌ها واکنش مناسب نشان داده و اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورد.

گفتنی است حسابرسی داخلی باعث می‌شود مدیریت از صحت نظام کنترل داخلی و به دنبال آن، از استقرار نظام حاکمیت شرکتی صحیح بانک تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نماید. به واسطه اهمیت روزافزون این موضوع،کمیته بال در سال ٢٠١٢، آخرین رهنمود نظارتی خود را تحت عنوان «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» منتشر کرد.