نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازرسان آژانس ۲۸ دی ماه به تهران سفر می‌کنند

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی  از سفر نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور اجرای گام نخست برنامه مشترک در روز ٢٨ دی ماه ١٣٩٢ (١٨ ژانویه) به تهران خبر داد.وی گفت: در این سفر درباره اجرای گام اول برنامه اقدام مشترک، هماهنگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.