نصب همراه صندوق fundMobileApp

دوشنبه تکلیف افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران تعیین می‌شود

احمدرضا معینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینکه دوشنبه هفته جاری جلسه شورای عالی کار برای رسیدگی به افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران برگزار می‌شود، اظهار داشت: امیدواریم که دولت سر حرف خود برای افرایش حق مسکن بایستد و کارفرمایان نیز با این موضوع موافقت کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با روند قبلی و صحبت‌‌های گذشته تفاهم بعید است، اما میزان افزایش در نظر گرفته شده نیز پاسخگوی نیازها نیست، زیرا تورم ٤٠ درصدی و تاثیر آن در جامعه مشخص است.

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که امکان رای گیری برای تصویب افزایش حق مسکن و خواروبار وجود دارد، گفت: حق مسکن را وزیر تعاون کار و رفاه می‌تواند بدون نیاز به نظر شورای عالی کار برای افزایش به دولت پیشنهاد دهد زیرا نیاز به مصوبه دولت دارد.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: در شورای عالی کار راجع به افزایش خواروبار کارگران بحث خواهد شد و افزایش ١٥ هزار تومانی در نظر گرفته شده نیز دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت تاکنون در خصوص افزایش حق مسکن تصمیم نگرفته است، بیان داشت: مشکل نیز همین اینجاست، زیرا مسئولان به دنبال ارائه پیشنهاد این موضوع از سوی شورای عالی کار هستند که با توجه به عدم اجماع نظرات تاکنون محقق نشده است.