نصب همراه صندوق fundMobileApp

سرمایه‌گذاران ناتوان در پتروشیمی خلع‌ید می‌شوند/سنجش توانایی قبل از ورود به عرصه

عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به علت کنار گذاشته شدن برخی از سرمایه‌گذاران در طرح‌های صنعت پتروشیمی گفت: خلع‌ید یکی از کارهایی است که درصورت اثبات عدم توانایی سرمایه‌گذار در پروژه صورت می‌گیرد، در صورتی که در ابتدا برای دریافت پروژه مدارک و اظهاراتی می‌کند که به نظر می‌رسد که این سرمایه‌گذار می‌تواند از عهده پروژه برآید.

وی گفت: یکی از وظایف همکاران ما در شرکت ملی پتروشیمی بررسی دقیق اظهارات با توانایی پروژه است که باید به این کار اهتمام بیشتری ورزند، تا از منافع ملی حمایت شود.

بیات تصریح کرد: بارها از بانک های مختلف درخواست کردیم که برای ورورد به پروژه‌ها پیش قدم شوند، اما تا کنون تنها چند بانک به این عرصه وارد شده‌اند و شاهد عدم تمایل بانک‌های خصوصی به پروژه‌های نفتی هستیم.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: اکثر بانک‌ها به دنبال سود در کوتاه مدت هستند، اما پروژه‌های نفتی در بلند مدت به سود دهی می‌رسند که البته نباید فراموش کرد، با اجرای یک پروژه نفتی بخش‌های مختلف صنعت به گردش در می آیند و موجب رشد و شکوفایی می‌شوند.

وی ادامه داد: خوشبختانه سود واحدهای پتروشیمی معقول است و از این رو سرمایه‌گذارانی که توانایی دارند، به اجرای پروژه می‌توانند وارد کار شوند.

بیات گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از دولت از تمام سرمایه‌گذاران حمایت می کند، اما سرمایه‌گذارانی که ناتوان باشند، کنار گذاشته خواهند شد.