نصب همراه صندوق fundMobileApp

عرضه ٥ درصد سهام سرمایه‌گذاری رنا به تعویق افتاد

بررسی فارس نشان می‌دهد، این تعویق به احتمال قوی ناشی از عدم ثبت افزایش سرمایه ٨٧.٥ درصدی سرمایه‌گذاری رنا است. چرا که این شرکت بورسی با هدف اصلاح ساختار مالی در صدد اعمال افزایش سرمایه از ١٦٠ به ٣٠٠ میلیارد تومان (از سه محل سود انباشته ٩٥.٢ میلیارد تومانی و‌ مطالبات لحاظ شده و آورده نقدی ٤٤.٨ میلیارد تومانی ) بود، اما این افزایش سرمایه به ثبت نرسیده است.

براساس این گزارش، قیمت پایه هر سهم در عرضه ٥ درصد سهام عادی سرمایه‌گذاری رنا به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه ( معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه ) به اضافه ٢٥ درصد -به شرط آنکه از هزار و ١٥٤ ریال کمتر نباشد- است که قرار بود به صورت ٤٠ درصد نقد و باقی اقساط یک ساله روی میز فروش گذاشته شود.

بهای هر سهم حق تقدم هم در حالی ١٥٤ ریال تعیین شده که به دلیل اینکه مدیریت این شرکت زیر نظر سایپا بوده و سرمایه‌گذاری رنا در شرکت سایپا صندلی مدیریتی دارد، ایران خودرو نمی‌تواند کنترل مدیریت رنا را به صورتی در دست گیرد که ادغام عمودی یا افقی رخ دهد.