نصب همراه صندوق fundMobileApp

سال مالی یک شرکت بورسی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با برگزاری مجمع فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی ایران ، سهامداران این شرکت با سرمایه اسمی بیش از ٢٥.٧ میلیارد تومانی به تغییر سال مالی آن رای موافق دادند.

به این ترتیب سال مالی این شرکت که پیش از این پایان اسفند هر سال بود، از این پس در پایان آذرماه خواهد بود.

همچنین مقرر شد، ماده ٤٨ اساسنامه هم با توجه به تغییر سال مالی اصلاح شود.