نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیرعامل سایپا با تصمیم هیئت مدیره بود

این مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس، تغییر مدیرعامل سایپا را تایید کرد و در واکنش به این سئوال که این تغییر به چه دلیل و با تصمیم چه گروهی اتخاذ شده ، پاسخ داد: در حالی از ماه ها پیش فشارهای وارده به پوستین دوز زیاد شده بود که هئیت مدیره سایپا چنین تصمیمی را گرفته است.

وی ادامه داد: سعید مدنی پیش از این رئیس هیئت مدیره شرکت ایندامین سایپا ، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازه گستر سایپا و مدیرعامل پارس خودرو بود و قرار است از امروز رسما" جانشین پوستین دوز شود.

براساس این گزارش، نعمت ا.. پوستین دوز در حالی از ٢٦ شهریور ٨٨ جانشین بذرباش در سمت مدیرعاملی سایپا شده بود که برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که وی احتمالاً راهی صنعت مس خواهد شد.