نصب همراه صندوق fundMobileApp

صندوق ذخیره فرهنگیان مالک ١٥ درصد ذوب آهن اصفهان شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، معامله ١٥ درصدی ذوب آهن که ٢٥ تیر ماه از سوی سازمان خصوصی سازی بابت رد دیون عرضه شد، روز گذشته با احراز شرایط قطعی شد. بر این اساس صندوق ذخیره فرهنگیان از روز گذشته مالک ١٥ درصدی ذوب آهن اصفهان شد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر سهم این بلوک ١٧٦٣ ریال و ارزش کل آن نیز ٢٠٨ میلیارد تومان بود. همچنین این بلوک یک بار ١٣ خرداد ماه سال جاری عرضه شد ولی به فروش نرسید در نتیجه دوباره در ٢٥ تیر ماه عرضه و فروخته شد.

به گزارش فارس، برخی شرکت ها و نهادها مانند بانک انصار، مجموعه کارکنان فولاد و یک سرمایه گذار حقیقی افغانی از مشتریان بالقوه این بلوک بودند، اما با توجه به درصد پایین سهام قابل واگذاری و عدم نقش خریدار در تصمیمات مدیریت ذوب آهن، کسی حاضر به ارائه رسمی تقاضا نشد بنابراین صندوق ذخیره فرهنگیان مالک یک میلیارد و ١٨٠ میلیون و ٢٦٠ هزار و ٩٠٠ سهم ذوب آهن شد.